c e n t r u m   v o o r   k i n s e s o f i e

 
 
     
 
k l i k   o p   e e n   v a n   d e   b o v e n s t a a n d e   f i g u u r t j e s  
 
 
Een goede balans in de lichaamshouding is voor iedereen van groot belang en dat geldt met name voor risicogroepen als musici en ouderen. Het Centrum voor Kinesofie biedt begeleiding en coaching bij het opnieuw leren interpreteren en bijsturen van het eigen bewegingsapparaat. Het is een initiatief van Carla Bak die haar ervaring als conservatoriumdocente combineert met een groot aantal andere disciplines zoals Eutonie, Yoga en T'ai Chi.  
 
Verdere inlichtingen email cmjbak@kinesofie.nl